Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Melanomiafonds

Jaarlijks sterven 300 mensen aan melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker. Wanneer deze ziekte wordt vastgesteld, zijn de vooruitzichten niet positief. Eenmaal het melanoom de andere lichaamsdelen koloniseert, heeft een patiënt gemiddeld nog slechts 6 tot 9 maanden te leven.

Maar er is hoop ...

Dankzij nieuwe behandelingen via immuuntherapie is er hoop, zelfs op genezing. Eén van deze succesvolle nieuwe behandelingen werd aan de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel ontwikkeld.

Immunotherapie is een relatief nieuwe kankerbehandeling die het immuunsysteem zodanig oppept dat het lichaam van de patiënt de kankertumor zelf gaat aanvallen. Volgens wetenschapsbladen Science en Nature is de methode dé doorbraak van 2013.

Na meer dan 10 jaar onderzoek slaagde het team van Prof. Bart Neyns en prof. Kris Thielemans er in een unieke formule van dendritische* celtherapie te ontwikkelen voor patiënten met een uitgezaaid melanoom waarbij andere behandelingen geen resultaat meer opleverden. 

Om de celtherapie te kunnen maken, worden met behulp van een machine jonge en gezonde dendritische cellen uit het bloed van de patiënt gehaald. In het labo worden de cellen in een vloeistof gecultiveerd met groeifactoren. Prof. Neyns: ‘We dienen de cellen ook een soort elektroshock toe. Zo krijgen ze een code mee waardoor de afweercellen van de patiënt zich harder verzetten tegen de kankercellen in het lichaam. Zodra de “bewerkte” dendritische cellen klaar zijn, worden ze ingevroren. Een drietal weken later krijgt de patiënt ze toegediend.’

Bij het eerste onderzoek kregen vijftien patiënten deze experimentele behandeling toegediend via de huid en de bloedbaan. Bij zes patiënten werd vastgesteld dat de melanoomuitzaaiingen verkleinden of verdwenen en bij drie van hen zijn de uitzaaiingen tot vandaag, meer dan drie jaar na aanvang van de behandeling, volledig verdwenen. ‘Vijf mensen uit die groep zijn vandaag nog altijd in leven. Dat is een heel hoopgevend resultaat vanuit het besef dat ze het zonder die behandeling nooit gehaald zouden hebben.’

Nieuwe pistes

De voorbije twee en een half jaar onderzocht het team van prof. Neyns of er nog betere resultaten geboekt kunnen worden als de patiënt naast het celproduct ook ipilimumab (merknaam Yervoy) krijgt toegediend, een ander geneesmiddel dat afweercellen stimuleert om kankercellen aan te vallen en uit te schakelen. ‘Ook in dat onderzoek boeken we verder vooruitgang’, vertelt prof. Neyns. ‘Tot op vandaag hebben 37 patiënten de gecombineerde behandeling gekregen. Bij de helft van de patiënten zagen we de ziekte verbeteren en bij zes van hen zijn alle uitzaaiingen verdwenen. We hebben de opname van patiënten in dit onderzoek voorlopig afgesloten en volgen de behandelde patiënten op om een goed idee te krijgen van de duurzaamheid. Als we bijkomende middelen vinden, kunnen we dit onderzoek heropenen en voortzetten zodat we een nog beter beeld krijgen van de meerwaarde van de gecombineerde therapie.’
Het onderzoeksteam gaat ook na wat de eigenschappen zijn van de dendritische cellen bij patiënten die goed reageren op de celtherapie. Prof. Neyns: ‘We hopen zo te achterhalen bij welke groep patiënten celtherapie de meeste kans op succes heeft. Ook de groep die we vandaag nog niet kunnen helpen met celtherapie, willen we identificeren zodat we nieuwe combinaties kunnen aanbieden die misschien wel de kanker kunnen stoppen.’ 

Sinds januari 2013 wordt de dendritische celtherapie toegepast bij melanoompatiënten die door een chirurgische ingreep bevrijd werden van hun uitzaaiing. Gezien zij hoog risico vertonen om te hervallen van hun melanoom worden zij nu “preventief” behandeld met de dendritische cellen om te voorkomen dat de nog microscopisch verborgen melanoomcellen in het lichaam opnieuw zouden aangroeien tot gevaarlijke uitzaaiingen. Dit onderzoek zal nog 2,5 jaar patiënten opnemen (tot een totaal van 88 patiënten werd geholpen).

Steun het Melanomiafonds

Het komt er nu op aan om voldoende financiële middelen te verzamelen om dit onderzoek de komende jaren voort te zetten, zodat we een duurzame oplossing vinden die toegankelijk is voor iedereen. Daarom hebben we binnen het UZ Brussel het Melanomiafonds opgericht. Uw gift aan het fonds gaat rechtstreeks naar het onderzoek.

Klik hier om dit project rechtstreeks te steunen!
* Dentrische cellen vervullen een levensnoodzakelijke functie in het menselijk lichaam. Ze kunnen andere cellen van het immuunsysteem activeren om zo ziekteverwekkers maar ook schadelijke cellen als kankercellen aan te vallen.