Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Privacy Statement

Het UZ Brussel hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Bezoekers van www.vriendvoorhetleven.be kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door het UZ Brussel opgenomen in haar schenkersdatabank.
Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van acties ten voordele van het UZ Brussel. De schenker of vrijwilliger die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via het inschrijvingsformulier op de site. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.