Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Fonds op naam

U kunt als particulier maar ook als bedrijf ervoor kiezen om een fonds op naam op te richten om een bepaald onderzoeksgebied (vb. diabetes type I, stamcelonderzoek,...) of ander domein van het UZ Brussel te steunen (bv. bouw van een nieuw labo). Het fonds moet een specieke doelstelling hebben die verenigbaar is met het werk van het UZ Brussel.

Een fonds op naam is altijd maatwerk, waarin u eigen accenten kan leggen. Het kan uw naam dragen of van uw bedrijf, maar ook bv. de naam van iemand wiens nagedachtenis u eren.

Een fonds op naam heeft geen rechtspersoonlijkheid en er wordt -altijd in overleg met u- een beheerscomité met 3 mensen aangeduid.

U kunt kiezen uit verschillende soorten fondsen:

  • Een meer passief fonds waarin een aantal mensen, vennootschappen e.a. middelen samen brengen en voornamelijk vanuit de opbrengsten de doelen van het fonds waarmaken.
  • Een actief fonds dat steunt op de nagedachtenis van iemand en waarvoor er allerlei fondsenwervingsactiviteiten worden georganiseerd.
  • Een  open fonds waarin naast u ook anderen kunnen steunen en participeren.
  • Een gesloten fonds waarin alleen u (en eventueel uw familie) een belangrijke investering in doet.