Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Schenking via bankgift

De schenking door middel van bankoverschrijving (bankgift) is de techniek waarbij gelden (of effecten) worden overgeschreven via debitering van uw bankrekening en de creditering van de bankrekening van het UZ Brussel. De bankoverschrijving is noodzakelijk een neutrale operatie.  In de mededeling bij de overschrijving wordt bij voorkeur niets vermeld. Een bankgift is immers een onrechtstreekse schenking, die gekenmerkt wordt doordat zij via een neutrale rechtshandeling (zoals een overschrijving) gebeurt.
Van deze schenking wordt dan bij voorkeur een schriftelijk document ten titel van bewijs opgesteld (zogenaamde pacte adjoint).

Fiscaal is een bankgift in principe niet aan Belgische schenkingsrechten onderworpen indien deze niet vrijwillig ter registratie wordt aangeboden. Wel loopt in dit geval vanaf de datum van de schenking een termijn van drie jaar. Indien u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zullen alsnog successierechten verschuldigd zijn op deze schenking, aan de waarde van de geschonken goederen ten tijde van het overlijden van de schenker. Na drie jaar is de schenking in principe vrij van schenkings- en successierechten. Belangrijk om weten is ook dat deze schenking niet fiscaal aftrekbaar is. U ontvangt dus geen fiscaal attest.