Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Notariële schenking

Bij een notariële schenking, heeft u de keuze tussen het verlijden van de schenkingsakte voor een Belgische dan wel voor een buitenlandse (bijvoorbeeld Nederlandse) notaris.

Indien de schenking voor een Belgische notaris wordt verleden, zullen automatisch en onmiddellijk schenkingsrechten verschuldigd zijn a rato van 7% op de waarde in volle eigendom van de goederen die u schenkt. De betaling van deze schenkingsrechten heeft tot gevolg dat later geen successierechten meer verschuldigd zijn over deze goederen, zelfs niet indien u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.

U kunt er ook voor kiezen om de schenking te laten verlijden voor een buitenlandse notaris (vb. een Nederlandse). Het voordeel is dat de schenking door de notariële akte vaste datum krijgt, wat ten goede komt aan de bewijskracht ervan, terwijl er in principe Belgische noch Nederlandse schenkingsrechten verschuldigd zijn.
Vanuit fiscaal oogpunt begint er vanaf de datum van de schenking een driejaarstermijn te lopen.  Indien u deze termijn overleeft, zullen ook geen successierechten verschuldigd zijn over de geschonken goederen. Overlijdt hij/zij daarentegen in deze driejaarsperiode, zullen er alsnog successierechten a rato van 8,8% verschuldigd zijn voor zover uw fiscale woonplaats op het ogenblik van het overlijden in het Vlaams Gewest gelegen is. (Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6,6%) (Waals Gewest 7%). De successierechten worden uiteraard betaald door het UZ Brussel.

Vrijwillige registratie

Weliswaar bestaat de mogelijkheid om de (Nederlandse) schenkingsakte in België vrijwillig ter registratie aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de driejaarstermijn vermeden wordt: zelfs bij overlijden binnen de drie jaar na de schenking is dus geen bijkomend successierecht verschuldigd. Deze vrijwillige registratie kan bijvoorbeeld aangewezen zijn ingeval u ernstig ziek zou worden en indien het risico bestaat dat u zou overlijden binnen de drie jaar na de schenking.