Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Mecenaat

U kunt ook net iets meer doen. U kunt mecenas worden. U investeert dan een deel van uw vermogen in de toekomst van de gezondheidszorg, in vrij onderzoek en in de opleiding van specialisten. Op die manier geeft u echt iets terug aan de gemeenschap én zorgt u ook voor diegenen die u nauw aan het hart liggen, uw familie en vrienden. 

Uw gulle gift kan er in de toekomst misschien voor zorgen dat er een oplossing komt voor diabetes type 1 of dat kanker sneller en beter kan worden opgespoord waardoor de levensverwachting stijgt. Dat is toch een bijzondere investering van uw vermogen.

Bovendien werkt uw gift inspirerend voor anderen, waardoor meer mensen dezelfde stap zullen zetten.

Voor een gift vanaf 10.000 euro bestaan er verschillende (fiscaal interessante) mogelijkheden om te geven en kunt u zelf ook aangeven waaraan u uw geld liefst wil besteden.
U kunt deze mogelijkheden rustig bespreken met uw juridisch en/of financieel adviseur. 

Vanuit het UZ Brussel bieden wij u ook graag erkenning voor uw gift. Zo kunt u uw naam verbinden aan het ziekenhuis of aan het project dat u financiert. U kunt uzelf ook kenbaar maken als mecenas op deze website. Dat zal anderen inspireren. 
Indien u verkiest anoniem te blijven, garanderen wij dit evenzeer. 

Heeft u nog vragen of wilt u alle mogelijkheden bespreken? Neem contact op met uw vertrouwenspersoon Linda Sonck. Zij behandelt al uw vragen en wensen in alle discretie.

Linda Sonck
Verantwoordelijke Vriend voor het Leven
UZ Brussel
Gsm 0478 75 20 14