Home Schenk nu Steun een actie Start een actie

Disclaimer

 

Aan alle pagina's van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd is of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Het UZ Brussel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

De websites waar het UZ Brussel naar verwijst, worden geregeld gecontroleerd op betrouwbaarheid van informatie. Het UZ Brussel kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Emolife Belgium. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Emolife Belgium de op en via deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.